W Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświ etszej Maryi Panny w Duczuminie zostaną przeprowadzone prace konderwatorskie i restauratorskie.

Dnia 17.05.2017 r. do biblioteki dla dzieci i młodzieży przybyła grupa dzieci z Klubu Dziecięcego w Chorzelach wraz z panią kierownik Grażyną Wałpuską i opiekunkami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach po raz pierwszy zorganizowała Festiwal, a dokładnie I Gminny Festiwal Poezji Śpiewanej "Bibliotekos". Poezja śpiewana – pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek słowno-muzyczny, w którym utwory składają się z tekstu poetyckiego, który w zamierzeniu twórcy nie był przeznaczony do śpiewu, oraz skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Najczęściej są to kompozycje o charakterze ballady, głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę lub fortepian).

12 maja w Filii Bibliotecznej dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach, gościli uczniowie kl. I „a” Szkoły Podstawowej w Chorzelach wraz z wychowawczynią Panią Anną Niską.

Przed weekendem majowym, w piątek 28 kwietnia na hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych.

Strona 1 z 335
Forum Wyłączone