W czwartek, 22 czerwca Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach oraz Beata Szczepankowska, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zaprosili swoich mieszkańców do udziału w Nocy Świętojańskiej.

Z okazji dnia Dziecka – w dniu 1 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Duczyminie zorganizowano akcję, której celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie: z klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów

Ruszamy z budową świetlicy wraz z garażem dla OSP w Zdziwóju Starym! Budynek powstanie do września 2018 r.

Spotkania burmistrz Beaty Szczepankowskiej z sołtysami okolicznych wiosek odbywają się co kilka miesięcy. Ostatnie miało miejsce 5 czerwca i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli mieszańców sołectw. Tego typu zebrania, umożliwiają podtrzymywanie współpracy z sołtysami, a co za tym idzie organizowanie wielu przedsięwzięć, uroczystości czy inicjatyw oraz załatwienie ważnych spraw dla okolicznych mieszkańców.

Strona 1 z 343
Forum Wyłączone